Serveis i Arees de Pràctica

Dret de l’Espectacle : Drets d’imatge. Artistes i Intèrprets. Actuacions. DJ’s de tots els gèneres musicals. Artistes de música electrònica. Promotors musicals. + info

Propietat Intel·lectual i Industrial : Marques i dissenys industrials. Drets d’Autor i afins. + info

Publicitat i patrocini : Redacció de contractes nacionals i internacionals. Cerca de sponsors. + info

Dret de Familia : Assessorament en matèria de Dret Matrimonial, Parelles de Fet i Filiació. Incapacitacions. Nomenament de tutor. + info

Dret civil : Herències, Accidents de circulació, Contractes entre particulars, comunitat de propietaris, Arrendaments. Reclamació de consumidors. + info

Dret d’Empresa : Mercantil, comptable i fiscal de l’àmbit empresarial. + info

Procediments Judicials i Arbitrals : Defensa en las controvèrsies en procediments contenciosos tant davant els Tribunals ordinaris com davant el Tribunal Arbitral. + info