Publicitat i patrocini

Publicitat i patrocini : Redacció de contractes nacionals i internacionals. Cerca de sponsors.

Comptem amb una àmplia experiència oferint assessorament en els camps següents:

  • Assessorament jurídic i econòmic per a la negociació de contractes de patrocini i esponsorització per a tot tipus d’actes: festivals, congressos, artístics, esportius, etc.
  • Elaboració de contractes publicitaris i de creació i presentació de publicitat.
  • Reclamacions judicials derivades de publicitat il·lícita.
  • Gestió fiscal de la participació dels patrocinadors.