Dret de l’Espectacle

Dret de l’Espectacle : Drets d’imatge. Artistes i Intèrprets. Actuacions. DJ’s de tots els gèneres musicals. Artistes de música electrònica. Promotors musicals.

Comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament legal a representants i empreses de management del món de l’espectacle, promotors musicals i de esdeveniments diversos.

Podem ser el recolzament continuat als Artistes a fi de ajudar-los en les seves primeres passes en el món de l’espectacle fins a assolir una posició destacada.

La negociació i redacció de contractes del món audiovisual (productores televisives, cinema) i del món de l’espectacle en general i en especial a l’àmbit de la música (representació artística, discogràfica, edició, interpretació, producció i promoció de concerts) ja siguin autors, compositors i intèrprets.

Tanmateix oferim assessorament a Artistes de la música electrònica i DJ’s de tots els gèneres musicals