Dret de Família

Dret de Família : Assessorament en matèria de Dret Matrimonial, Parelles de Fet i Filiació. Incapacitacions. Nomenament de tutor.

A la difícil situació de la crisi conjugal o de convivència, tant en les persones que han contret  MATRIMONI com en PARELLES DE FET, es important abans de prendre cap decisió ser aconsellat per un Advocat que, amb tota la comprensió que mereix el cas, li ajudi a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir en relació a:

  • A la guarda i custòdia dels fills
  • Al règim de visites dels fills
  • A las pensions alimentàries i compensatòria
  • Atribució de l’ús de la vivenda familiar
  • Liquidació dels béns de la parella
  • Modificació de les mesures provisionals o definitives

Tanmateix, li podem assessorar en ALTRES BRANQUES DEL DRET DE FAMILIA tals com:

  •  Incapacitacions
  • Nomenament de tutor o curador
  • Reclamacions de filiació