Dret Comercial

Juntament amb els nostres col·laboradors li oferim assessorament jurídic de caràcter integral i continuat.
Entre els principals serveis que es donen a l’Àrea de Dret mercantil i societari s’inclouen:

  •  Constitució, planificació i desenvolupament de societats mercantils
  • Empresa familiar
  • Defensa dels interessos jurídics dels socis.
  • Redacció d’estatuts i d’acords especials entre accionistes.
  • Assessorament jurídic de nous projectes i iniciatives.
  • Relaciones jurídiques amb les Administracions.
  • Assessorament en tot tipus de contractació mercantil subjecte, tant al dret nacional com al comunitari.
  • Assessorament a l’empresa dels drets del consumidors en relació a la venda dels seus productes en els Canals tradicionals i per Internet.