Dret civil

Dret civil : Herències, Accidents de circulació, Contractes entre particulars, comunitat de propietaris, Arrendaments. Reclamació de consumidors.

Conjunt de principis i normes jurídiques que regules les relacions més generals i quotidianes de la vida. Li podem assessorar en qualsevol àmbit de les relacions en les que intervingui la persona en la societat.

  • Dret de Successions
  • Arrendaments rústecs i urbans
  • Propietat Horitzontal i relacions de veïnatge
  • Contractes entre particulars
  • Comunitats de béns
  • Accidents de circulació
  • Procediments i Expedients sobre el Registre de la Propietat
  • Assessorament als particulars sobre vulneració dels seus drets com a como consumidors