Adreça dels Col.legis d’Advocats de %1

Col·legi d'advocats Telefono / Fax
Consejo Vasco de la Abogacía
Rampas de Uribitarte, 3-3º
BILBAO
secretara@abogaciavasca.net
www.abogaciavasca.net
944352488
944237883