Adreça dels Col.legis d’Advocats de %1

Col·legi d'advocats Telefono / Fax
Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma
C/ A. Pérez de Brito, 34
Santa Cruz de la Palma
icalapalma@telefonica.net
www.icalapalma.org
922413142
922415166
Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma
A. Pérez de Brito, 34
Sta. Cruz de La Palma
icalapalma@telefonica.net
www.icalapalma.org
922413142
922415166