Arjona Advocats es una firma de juristes especialitzada en diferents àrees del dret. La titular del despatx és l' Olga Arjona Mendoza la qual exerceix l'advocacia desà l'any 1995.

Treballem en diferents àrees de pràctica que comprenen el dret civil i mercantil. Concretament estem especialitzats en Dret de l'Espectacle, Drets d'Autor  i Artistes, Propietat Intel.lectual i Comerç Electrònic.

El nostre objectiu és donar un servei legal complert tant a les empreses com als particulars, des de la honestedat amb criteris de rigurositat i eficiència.

Es desitja oferir a les persones individuals i als petits empresaris un servei jurídic amb la qualitat dels grans despatxos però amb l'atenció personalitzada que mereixen els nostres clients, tant a nivell prejudicial com davant dels Tribunals de Justicia.

Dret de l’Espectacle : Drets d’imatge. Artistes i Intèrprets. Actuacions. DJ’s de tots els gèneres musicals. Artistes de música electrònica. Promotors musicals.

Comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament legal a representants i empreses de management del món de l’espectacle, promotors musicals i de esdeveniments diversos.

banderas conmemorativasDisposem d’una amplia experiència en l’acompanyament i assessorament d’autors i artistes en la seva expressió creativa.

 • Defensa jurídica i assessorament personalitzat als autors i artistes de tot tipus d’obres, ja siguin gravacions musicals, creacions literàries, escultura, arquitectura, composicions musicals i audiovisuals, programes d’ordinador i drets de l’usuari de creacions intel·lectuals així com composicions de música electrònica. Gestions amb l’ SGAE.
 • Drets audiovisuals: contractació per a la producció o coproducció d’obres cinematogràfiques, audiovisuals, televisió i multimèdia. Contractes per a l’explotació de drets de guió, direcció, producció i interpretació. Contractes per al finançament de produccions o coproduccions audiovisuals.
 • Negociació de contractes amb companyies discogràfiques

Oferim serveis globals, incloent:

 • Inscripció y defensa de drets de propietat intel·lectual. Registre de marques nacionals, comunitàries i internacionals.
 • Registre i protecció del software, bases de dades i pàgines web.
 • Transferència i protecció de dominis d’Internet. Reclamació davant la organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) de dominis indegudament agafats per tercers.
 • Elaboració i revisió de llicències i acords de transferència de tecnologia (know how).
 • Defensa jurídica en tot tipus de procediments en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Publicitat i patrocini : Redacció de contractes nacionals i internacionals. Cerca de sponsors.

Comptem amb una àmplia experiència oferint assessorament en els camps següents:

 • Assessorament jurídic i econòmic per a la negociació de contractes de patrocini i esponsorització per a tot tipus d’actes: festivals, congressos, artístics, esportius, etc.
 • Elaboració de contractes publicitaris i de creació i presentació de publicitat.
 • Reclamacions judicials derivades de publicitat il·lícita.
 • Gestió fiscal de la participació dels patrocinadors.

Dret de Família : Assessorament en matèria de Dret Matrimonial, Parelles de Fet i Filiació. Incapacitacions. Nomenament de tutor.

A la difícil situació de la crisi conjugal o de convivència, tant en les persones que han contret  MATRIMONI com en PARELLES DE FET, es important abans de prendre cap decisió ser aconsellat per un Advocat que, amb tota la comprensió que mereix el cas, li ajudi a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir en relació a:

Dret civil : Herències, Accidents de circulació, Contractes entre particulars, comunitat de propietaris, Arrendaments. Reclamació de consumidors.

Conjunt de principis i normes jurídiques que regules les relacions més generals i quotidianes de la vida. Li podem assessorar en qualsevol àmbit de les relacions en les que intervingui la persona en la societat.

Juntament amb els nostres col·laboradors li oferim assessorament jurídic de caràcter integral i continuat.
Entre els principals serveis que es donen a l’Àrea de Dret mercantil i societari s’inclouen:

 •  Constitució, planificació i desenvolupament de societats mercantils
 • Empresa familiar
 • Defensa dels interessos jurídics dels socis.

Procediments Judicials i Arbitrals : Defensa en las controvèrsies en procediments contenciosos tant davant els Tribunals ordinaris com davant el Tribunal Arbitral.

Entre els serveis que els oferim es troben els següents:

 • Mediació en conflictes
 • Assistència lletrada en procediments judicials de l’ordre civil i mercantil
 • Defensa dels interessos dels nostres clients en procediments judicials davant les jurisdiccions del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia, Audiències i Jutjats.